Facilitair

Het bouwen of verbouwen beperkt zich al lang niet meer tot een louter architectonische vormgeving. Er komt technisch veel meer bij kijken. Zo moeten er al vroeg in het proces keuzes gemaakt worden voor de nutsvoorzieningen. Maar er is meer... zoals de arbowetgeving, de noden van de brandweer, de eisen voor hernieuwbare energie, de energieprestatieregelgeving. Na evaluatie van de mogelijkheden en de toetsing van uw specifieke wensen begeleiden we u graag zodat u de juiste keuzes maakt.

 vloerverwarming