Industrie

Toepassingen in de industrie kunnen heel uiteenlopend zijn. Van het behouden van specifieke klimaatcondities bij het uitharden van betonproducten tot het geforceerd koelen van bepaalde persprocessen. Naast de optimalisatie van allerlei productieprocessen, bekijken we nadrukkelijk of er mogelijkheden zijn om de aanwezige restenergie te hergebruiken.

realisatie 4